AKTUALITY

Hlavná stránka

Základná škola Turnianska 10 má od 1.8.2013 novú pani riaditeľku Mgr. Zlatu Halahiovú
 


Vážení rodičia,  priestory školy sú  z preventívnych dôvod  monitorované kamerovým systémom
 za účelom predchádzania a zabránenia krádežiam, šikane, agresivite a vandalizmu .