AKTUALITY
...na stránke sa pracuje

Základná škola
Turnianska 10, Bratislava


Nájdete nás na novej adrese        http://zstuba.edupage.org/
 

  

Hlavná stránka

Profil školy

Organizácia školy

ŠKD

Školská jedáleň

Projekty
Prezentácia školy
Záujmová činnosť
Zamestnanci školy
Dokumenty školy
Predmety
História školy
 Užitočné odkazy
Zverejňovanie
Kontakt
 

 

ZŠ Turnianska 10 sa nachádza v tichom prostredí na južnom okraji Petržalky na Lúkach VII. Navštevujú ju prevažne deti z Lúk V, VII a VIII, ale aj deti ludí, ktorí sa odsťahovali do inej lokality a nechali svoje deti na tejto škole, nakoľko zvážili jej kvality..

 


Zväčšiť mapu

 

 

Zelená  škola -

Cieľom medzinárodného projektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, vedúcej k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole, naučiť žiakov, zamestnancov a miestnu komunitu myslieť v duchu zásad trvalo udržateľného rozvoja. Certifikát sme získali od  roku 2004 každoročne a sme držiteľmi najvyššieho ocenenia  s tromi hviezdičkami. Je to náš najdôležitejší program, má samostatný plán práce, jeho ciele napĺňa celá škola. V jeho duchu vyhlasujeme pre tento školský rok nosnú tému voda

 

Aby naša modrá planéta zostala plná životodarnej tekutiny, musíme všetci pre to niečo urobiť.